DraftSight

Quản lý và sử dụng tài liệu DXF/DWG

DraftSight hỗ trợ người sử dụng CAD, cũng như các thầy cô và sinh viên trong việc tạo, chỉnh sửa hay xem các tài liệu CAD dưới dạng DWG hay DXF (thường được sử dụng bởi AUTOCAD).

Xuất mô hình 3D sang DraftSight

Chúng ta có thể dùng DraftSight để nhập dự liệu 3D và tạo tài liệu 3D DWG. Tương tự như vậy, với DraftSight, chúng ta có thể xuất tài liệu 3D DWG sang dạng 3D trung gian với dạng SAT (ACIS).

Cài DraftSight khắp mọi nơi !

Được lập trình bằng công nghệ hiện đại, phần mềm DraftSight rất ngọn nhẹ, nó có thể tải về và cài trong vài phút. Ngoài ra nó cũng hoàn toàn tương thích với các hệ điều hành thịnh hành.\

DraftSight miễn phí!

Bạn có thể trực tiếp tải phần mềm từ trang Solidworks Website: