Solidworks Visualize

Sản phẩm SOLIDWORKS® Visualization (trước kia gọi là Bunkspeed) là một chuỗi giải pháp riêng biệt hòa hợp các tính năng render chuyên nghiệp đứng đàu thị trường với cac hợp tính chuyên cho thiết kế và quy trình tích hợp hỗ trợ việc tạo ảnh và phim sản phẩm nhanh chóng, chính xác và y như thực. Đây là một công cụ lý tưởng cho các nhà thiết kế, quảng cáo và những người làm công việc tạo nội dung. Ngoài khả năng trực tiếp import dữ liệu Solidworks, giải pháp Visualize còn có thể import Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® và nhiều thể loại CAD khác để tạo ra những hình ảnh và quang cảnh hoàn toàn giống với thực tế.

Sản phẩm SOLIDWORKS Visualization products sẽ giúp các thành viên của đội dự án của bạn, kể cả những người không phải là kỹ sư, nắm bắt được sản phẩm 3D, và tạo ra các hình ảnh quảng cáo sản phẩm, để in hoặc để đưa vào trang web, chỉ trong vài phút. Từ các hình ảnh tĩnh, qua các phim hoạt hình và các nội dung 3D để nhúng trong trang web, SOLIDWORKS Visualization đều có thể cung cấp cho tất cả mọi người khả năng thấy những sản phẩm ảo nhưng với độ thực tế hoàn hảo. Các lệnh sử dụng đơn giản và dễ học của nó có thể đáp ứng với mọi trình độ sử dụng và cho tất cả các loại nội dung cần tạo.

Với sự vươn rộng xuyên suốt từ khâu thiết kế, triển khai, cho đến khâu tiếp thị, SOLIDWORKS Visualization sẽ hỗ trợ người sử dụng cũng như những nhà quyết định để đánh giá, chọn lựa, cải thiện và bán những ý tưởng sản phẩm tốt nhất ngay trước khi đầu tư vào các khâu tốn kém như thiết kế chi tiết, tạo mẫu hay tiến hành các chiến dịch tiếp thị. Nó sẽ hỗ trợ việc giảm thiểu chi phí liên quan đến sai sót và đưa sản phẩm mới vào thị trường nhanh hơn:

  • Cải thiện thiết kế nội bộ, trao đổi kinh doanh và hỗ trợ việc đưa ra các quyết định đúng đắn giựa vào các thông tin sản phẩm xác thực.
  • Giảm thiểu tối đa chi phí và số lượng mẫu thử, hỗ trợ việc rút ngắn thời gian đạt được sản phẩm cuối cùng.
  • Cung cấp các hình ảnh hiện thực của sản phẩm rất sớm trong quy trình quảng bá sản phẩm mới qua web hoặc in.
  • Thời gian tiết kiệm có thể tập trung vào thiết kế sản phẩm để nâng cao chất lượng tổng thể.