CSWA

Chứng chỉ Học thuật SOLIDWORKS (CSWA Academic – Certified SOLIDWORKS Associate) chứng nhận cho các học viên có kinh nghiệm về SOLIDWORKS tối thiểu từ sáu đến chín tháng và có kiến thức cơ bản, nền tảng và thực tiễn về kỹ thuật. SOLIDWORKS khuyến cáo rằng điều kiện tiên quyết để các học viên đăng kí dự thi là xem lại các hướng dẫn trực tuyến về các bộ phận, lắp ráp và các bản vẽ và có ít nhất 45 giờ đào tạo SOLIDWORKS trên lớp theo chương trình đào tạo chính hãng, hoặc sử dụng SOLIDWORKS với các nguyên tắc và thực hành thiết kế kỹ thuật cơ bản.

certificat_cswa

Thí sinh có thể thi Chứng chỉ CSWA – Học thuật bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Trung Quốc S, Trung Quốc T, Nhật Bản, Brazil, Bồ Đào Nha.

Tổ chức kì thi CSWA – Học thuật

Kì thi được tổ chức tại các trung tâm khảo thí chính hãng, ở đây, các thí sinh sẽ được kết nối vào hệ thống khảo thí của Solidworks với các đề bài ngẫu nhiên được lấy ra tự động từ cơ sở dữ liệu chính hãng.

Kì thi CSWA có 5 phần thi chính. Có hai câu hỏi ở cả hai chủ đề “Lý thuyết cơ bản và lý thuyết vẽ” và các danh mục “Lý thuyết và phân tích mô hình hóa chi tiết” và một câu hỏi trong mỗi “Phần mô hình hóa”, “Phần nâng cao mô hình hóa và phân tích”,  và “Lắp ráp mô hình”.

Mỗi câu hỏi trong kì thi đều được cung cấp ngẫu nhiên. Các câu hỏi đi vào chiều sâu, minh họa, kích thước mô hình. Để vượt qua kì thi các thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 70 trên 100 điểm.

Dưới đây là các nội dung chung được đưa vào các kì thi: 

 

 • – Sketch entities – lines, rectangles, circles, arcs, ellipses, centerlines
 • – Sketch tools – offset, convert, trim
 • – Sketch relations
 • – Boss and cut features – extrudes, revolves, sweeps, lofts
 • – Fillets and chamfers
 • – Linear, circular, and fill patterns
 • – Dimensions
 • – Feature conditions – start and end
 • – Mass properties
 • – Materials
 • – Inserting components
 • – Standard mates – coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, distance, angle
 • – Reference geometry – planes, axis, mate references
 • – Drawing views
 • – Annotations

Để có thêm thông tin về các trung tâm khảo thí, đào tạo Solidworks chính hãng ở Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Một khi đã có chứng chỉ CSWA, bạn có thể cải tiến thêm trình độ thiết kế và sử dụng Solidworks bằng cách chuẩn bị và thi chứng chỉ CSWP.