CSWE

Người đạt Chứng nhận Chuyên gia SolidWorks là người dễ dàng chứng minh khả năng sử dụng các chức năng tiên tiến và các tính năng để giải quyết những thách thức mô hình hóa phức tạp bên trong SolidWorks. CSWE cũng sẽ xoay quanh kiến thức về mọi lĩnh vực của phần mềm SolidWorks. Một Chuyên gia SolidWorks có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề mô hình nào đưa đến cho họ, chắc chắn sẽ là người dùng SolidWorks tốt nhất trong số các đồng nghiệp của họ.

cswe

Các yêu cầu đầu tiên:

Để có thể thi chứng chỉ CSWE, các thí sinh phải:

 • – Đã có chứng chỉ CSWP
 • – Đã có ít nhất bốn (4) chứng chỉ CSWP chuyên sâu trong năm phần : Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Tools, hoặc Drawing Tools.

 

Thi CSWE được xem là loại khó nhất chỉ dành cho chuyên gia, vì thế, sẽ không có phần thi thử. Nếu bạn vừa thi trượt kì thi CSWE, bạn sẽ phải đợi 180 ngày trước khi có thể thi lại lần sau.

Thời gian thi : 4 giờ

Cần phiên bản SolidWorks 2015 hoặc mới hơn để thi

Mức tối thiểu để vượt qua: 80%
Tất cả các ứng viên nhận được giấy chứng nhận điện tử, các logo danh thiếp, và nằm trong danh sách cá nhân trên thư mục CSWP khi họ vượt qua kỳ thi

Các nội dung chuyên sâu cần nắm vững:

 • – Lofts
 • – Sweeps
 • – In-context assembly changes
 • – Imported part modification
 • – Belts and chains
 • – Sketch blocks
 • – Multi-bodies
 • – In-context assembly design
 • – Sketch pictures
 • – Spring modeling
 • – Move/Copy bodies
 • – Split tool
 • – Assembly Mates
 • – 3D Sketch
 • – Advanced Weldments
 • – Sheet Metal Import and Modification
 • – Assembly Configurations
 • – Advanced Bill of Materials Functionality

Để có thêm thông tin hoặc có nhu cầu lấy chứng chỉ này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.