Đào tạo

Vì sao lại đào tạo cùng chung tôi?

Dịch vụ đào tạo của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết nhằm tối ưu hóa các đầu tư về SOLIDWORKS của bạn, với mục tiêu để bạn tập trung thực sự vào việc thiết kế sản phẩm chứ không phải vào việc sử dụng phần mềm. Như vậy, bạn sẽ nâng được hiệu quả công việc, dẫn đến các thiết kế hay hơn và rồi cuối cùng là tạo ra những thành công mới trong hiệu quả kinh doanh. Ngoafira, điểm đặc biệt của chúng tôi là sự tận tụy của chúng tôi, sẵn sàng đi cùng với học viên trong suốt quá trình học tập, chương trình đào tạo của chúng tôi cũng tập trung vào các điểm mà bạn và các kỹ sư của bạn có nhu cầu thực sự.

Các loại đào tạo bạn cần

Ở trung tâm đào tạo Solidworks của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào học tập, vì thế, chúng tôi cung cấp những chương trình đào tạo đi từ căn bản vỡ lòng cho đến mức chuyên viên. Trong trường hợp bạn cần nội dung đào tạo đặc biệt theo nhu cầu của công ty bạn, chúng tôi cũng có thể cung cấp các chương trình đặc chế theo các điều kiện yêu cầu.

MỨC CĂN BẢN
Đây là mức cần thiết để có thêm hiểu biết vỡ lòng về phần mềm, nó rất cần thiết cho những kỹ sư trẻ, vừa vào nghề  và muốn có hiểu biết căn bản về thiết kế 3D.

MỨC CHUYÊN GIA
Đây là chương trình cần thiết cho những kỹ sư thiết kế để bắt đầu công việc thiết kế trên Solidworks. Các giảng viên của chúng tôi đều có chứng chỉ chuyên ngành chính hãng Dassault Systemes Solidworks cung cấp, và họ sẽ chia sẻ với bạn những cách làm cũng như những kinh nghiệm thực tế cần thiết cho công việc của bạn.
ĐẶC CHẾ
Để nâng cao hiệu quả đầu tư vào Solidworks của bạn, chúng tôi cung cấp những chương trình đặc chế tùy theo mảng kinh doanh hay ngành công nghiệp của bạn để chỉ tập trung vào những công cụ thực sự cần thiết trong công việc hàng ngày của bạn.
Chứng chỉ

Bạn có thể chứng minh với khách hàng về năng lực Solidworks của đội kỹ sư của bạn qua các chứng chỉ Solidworks do chính hãng cung cấp. Với chứng chỉ chuyên môn Solidworks (CSWP) được công nhận trên toàn thế giới, đội kỹ thuật của bạn có thể hỗ trợ công việc kinh doanh. Ngoài ra, các chứng chỉ Solidworks cũng là một phương tiện để thúc đẩy  con đường sự nghiệp của mỗi cá nhân, cũng như để củng cố sự tự tin trong công việc.

Phân tích đào tạo

Các chuyên gia đào tạo của chúng tôi có thể cung cấp những phân tích về nhu cầu kĩ thuật của tất cả các loại công ty. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để tìm ra những mấu chốt trong công việc của bạn và hỗ trợ bạn để tối đa hóa việc đầu tư của bạn vào Solidworks.