Thiết kế

Giải pháp thiết của SOLIDWORKS® cung cấp những chức năng rất mạnh mẽ nhưng cũng rất trực giác trong sử dụng, nó hỗ trợ tốc độ thiết kế và nhanh chóng giúp bạn tiếp thụ các kĩ năng sắc bén về thiết kế trong quá trình làm việc với phần mềm CAD.

 • DraftSight

  Quản lý và sử dụng tài liệu DXF/DWG DraftSight hỗ trợ người sử dụng CAD, cũng như các thầy cô và sinh viên trong việc tạo, chỉnh sửa hay xem...

 • 4 - how to buy

  SOLIDWORKS Electrical

        SolidWorks Electrical Powerful 2D schematic design tools quickly develop embedded electrical systems for machines or products, with built-in symbol libraries, manufacturer part data, and 3D component...

 • howimg

  SOLIDWORKS CAD for Education

  Fast 3D model creation of mechanical parts SOLIDWORKS helps students to visualise in 3D their creations via extrusion, revolution, sweep, shelling or holing operations. Furthermore, students can analyse other...