Cộng tác

Các giải pháp quản lý dữ liệu sản phẩm SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) sẽ giúp bạn kiểm soát các dữ liệu thiết kế và cải thiện đáng kể khả năng đội thiết kế của bạn quản lý công việc và hợp tác trong quy trình thiết kế sản phẩm mới. Với các giải pháp này, đội thiết kế của bạn có thể:

-Lưu trữ dữ liệu an toàn và lập chỉ mục các dữ liệu để tìm ra nhanh sau này.

-Loại bỏ các lo lắng về quản lý phiên bản tài liệu và mất dữ liệu.

-Chia sẻ thông tin cần thiết và hợp tát trôi chảy với các thành viên khác trong và ngoài tổ chức và ở nhiều nơi trên thế giới.

-Tạo ra một lưu đồ  làm việc điện tử để chính thức hóa, quản lý, và tối ưu hóa các quá trình triển khai, xét duyệt tài liệu, và thay đổi thiết kế.

  • SWEPDM_ProductsLanding

    Solidworks PDM Professional

    SOLIDWORKS PDM Professional SOLIDWORKS PDM Professional là một giải pháp quản lý dữ liệu sản phẩm với đầy đủ chức năng có thể đáp ứng cho tất cả các...