Sản xuất

Giải pháp hỗ trợ sản xuất của SOLIDWORKS® giúp bạn tự động hóa được một số quy trình kiểm tra chất lượng sản xuất sản phẩm như việc tạo các tài liệu kĩ thuật từ Solidworks CAD, hay hơn nữa, nó có thể giúp bạn loại bỏ phần tài liệu 2D (giấy).

  • SWTechComm_ProductsLandings

    SOLIDWORKS MBD

    SOLIDWORKS MBD is an integrated drawingless manufacturing solution for SOLIDWORKS. It helps companies define, organize, and publish 3D Product Manufacturing Information (PMI) including 3D model data in industry standard...

  • visualize_landing_page_V2_low-res-copy

    SOLIDWORKS Inspection

    Đơn giản hóa việc tạo tài liệu giúp cho việc sắp xếp kiểm tra chi tiết và cải thiện chất lượng sản phẩm Cam kết của bạn về chất...