Thực hiện và triển khai

Thực hiện và triển khai các giải pháp của Solidworks

Đội dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi đã có mội nguồn kinh nghiệm lớn trong việc triển khai theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng, các giải pháp Solidworks 3D CAD và PDM. Các giải pháp triển khai của chúng tôi có những lợi ích rất lớn đối với các doanh nghiệp khách hàng, hỗ trợ họ trong việc tăng năng suất làm việc cũng như tăng lợi nhuận kinh doanh qua việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn so với trước đây.

Nếu bạn chuẩn bị tiến hành quy trình đẩy mạnh khả năng thiết kế sản phẩm với các giải pháp của Solidworks, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc triển khai để đội kỹ sư thiết kế của bạn có được môi trường mong ước trong thời gian ngắn nhất có thể. Hoặc nếu bạn đã là người dùng giải pháp của Solidworks và đang tìm cách cải thiện quy trình hiện có, chúng tôi co thể hỗ trợ bạn để sử dụng các sản phẩm này tốt và hiệu quả hơn.

Chúng tôi còn có thể cung cấp các gói triển khai PDM đặc biệt để giúp bạn có được các giải pháp Solidworks PDM vừa với nhu cầu của bạn. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có thể gắn PDM nhanh chóng vào quy trình thiết kế và sản xuất đang có của bạn.

Đội ngũ triển khai của chúng tôi đều có chứng chỉ chuyên gia về Solidworks và Solidworks PDM chính hãng và có thể giúp bạn triển khai và tích hợp toàn bộ các giải pháp Solidworks.

Các tiện ích chính của PDM và PLM

– “Một nguồn sự thật độc nhất” cho các thông tin liên quan đến các sở hữu trí tuệ của công ty, liên tục được cập nhật và có sự tin cậy tối đa.

-Khả năng kiểm soát truy cập để đảm bảo các bí mật của công ty như các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, thông tin các dự án đang chạy…

-Khả năng tích hợp của PDM với các hệ thống khác như quản lý dự án, kiểm soát chất lượng hay các hệ thống “rời rạc” khác vào một mạng lưới chia sẻ minh bạch thông tin chung về các dự án, quy trình đang chạy của công ty trong mục tiêu kiểm soát chi phí và kế hoạch hóa nguồn lực.

-Tự động hóa các bước tiến hành trong các quy trình xét duyệt bản vẽ, quản lý thay đổi…đang được làm bằng tay (chưa được triển khai)

-Kết nối thông tin giữa các phòng ban với một hệ thống tham khảo tin tưởng để có thể chia sẻ từ các phân tích giá thành đến các bản vẽ CAD cho nhà cung cấp…

-Quy trình phát triển sản phẩm mới nhanh hơn và linh động hơn để có thể rút ngắn thời gian thiết kế từ năm xuống tháng, hoặc từ tuần xuống ngày.

-Chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ERP hay SCM, không chỉ trong nội bộ mà còn có thể với các công ty đối tác bên ngoài.

-Khả năng theo dõi, truy xuất nguồn gốc tự động cho từng chi tiết.

Đội chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong bất kì ngưỡng bậc nào của bạn trong quy trình hội nhập PLM.

Các dịch vụ triển khai mà bạn có thể cần:

– Dịch vụ cài đặt các giải pháp SOLIDWORKS
a. Cài đặt/Nâng cấp các gói Standard hay Network
b. Tùy lập Toolbox
i. Thành lập, tùy lập và tập trung hóa hệ thống
c. Tạo các “templates”
i. Tùy lập các “templates” 3D cho Part/Assembly
ii. Tùy lập các “templates” 2D cho Drawing
– Chuẩn hóa các “templates” bản vẽ và các cụm tên
– Tạo các chuẩn thiết kế
– Tùy tạo quy trình lập thuộc tính
iii. Tạo các chuẩn uốn kim lọai tấm
iv. Tạo các thư viện mối hàn
v. Tạo các thư mục chia sẻ
vi. Tạo các “templates” danh sách vật liệu
– Danh sách vật liệu lắp ráp/Danh sách vật liệu bản vẽ
– Các “Balloons” chuẩn
d. Tạo thư viện các parts tiêu chuẩn
i. Chuyển đổi từ 2D sang 3D các chi tiết tiêu chuẩn
ii. Xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết tiêu chuẩn
– (ví dụ. thư viện đường dây điện)
e. Triển khai giải pháp PDM
i. Hiệu chỉnh giải pháp PDM
ii. Cài đặt PDM
– Cài đặt cơ sở dữ liệu SQL
– Cài đặt máy trạm
– Tạo két dữ liệu điện tử
iii. Đào tạo quản trị và sử dụng PDM