Tư vấn

Tư vấn về PDM và PLM

PLM và PDM là các hệ thống quản lý dữ liệu thiết kế. Về cơ bản, PDM (Product Data Management, tiếng Việt là Quản lý dữ liệu sản phẩm) hỗ trợ việc tổ chức quy trình thiết kế sản phẩm và các thay đổi hay chỉnh sửa trên bản vẽ theo các lưu đồ chuẩn nhấn vào sự liên quan ở mức tài liệu và dự án cho cùng một tổ chức. Các giải pháp PDM thường tập trung vào việc lưu giữ dữ liệu và công việc quản lý quá trình phát hành tài liệu ở các cấp quản lý khác nhau. PLM (Product Lifecycle Management, tiếng Việt là Quản lý dòng đời sản phẩm) tập trung vào việc tự động hóa các quy trình,kể cả quy trình quản lý tài liệu, NHƯNG nó cũng bao gồm cả việc kiểm soát tất cả các lưu trình ở mức toàn công ty, thường bao gồm các lưu trình giữa các phòng ban cũng như với các đối tác bên ngoài, với việc tích hợp lại các thống tin, bao gồm cả các danh sách chi tiết, các phân tích, dự án sản xuất và lưu đồ sau bán hàng; tất cả nhằm mục tiêu bao phủ toàn bộ “dòng đời” của sản phẩm mà công ty bạn đang kinh doanh. PLM chính là một trong bốn “nền tảng cơ bản” về công nghệ thông tin của một doanh nghiệp hiện đại ngày nay, cùng với các hệ thống ERP, SCM và CRM. Thông thường thì PDM được xem là một nhánh của PLM.

Các tiện ích của PDM và PLM, mà cũng là các dịch vụ tư vấn hỗ trợ triển khai của chúng tôi:

– “Một nguồn sự thật độc nhất” cho các thông tin liên quan đến các sở hữu trí tuệ của công ty, liên tục được cập nhật và có sự tin cậy tối đa.

-Khả năng kiểm soát truy cập để đảm bảo các bí mật của công ty như các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, thông tin các dự án đang chạy…

-Khả năng tích hợp của PDM với các hệ thống khác như quản lý dự án, kiểm soát chất lượng hay các hệ thống “rời rạc” khác vào một mạng lưới chia sẻ minh bạch thông tin chung về các dự án, quy trình đang chạy của công ty trong mục tiêu kiểm soát chi phí và kế hoạch hóa nguồn lực.

-Tự động hóa các bước tiến hành trong các quy trình xét duyệt bản vẽ, quản lý thay đổi…đang được làm bằng tay (chưa được triển khai)

-Kết nối thông tin giữa các phòng ban với một hệ thống tham khảo tin tưởng để có thể chia sẻ từ các phân tích giá thành đến các bản vẽ CAD cho nhà cung cấp…

-Quy trình phát triển sản phẩm mới nhanh hơn và linh động hơn để có thể rút ngắn thời gian thiết kế từ năm xuống tháng, hoặc từ tuần xuống ngày.

-Chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ERP hay SCM, không chỉ trong nội bộ mà còn có thể với các công ty đối tác bên ngoài.

-Khả năng theo dõi, truy xuất nguồn gốc tự động cho từng chi tiết.

Đội chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong bất kì ngưỡng bậc nào của bạn trong quy trình hội nhập PLM.

Mô phỏng & Phân tích

Những chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện và tối ưu hóa chất lượng thiết kế sản phẩm của bạn với các quy trình mô phỏng và phân tích trên máy tính.

Với kinh nghiệm từ nhiều dự án CAE từ phân tích kết cấu, thiết kế đóng gói, cải thiện sản phẩm và tối ưu hóa thiết kế trong nhiều ngành từ sản xuất bao bì, công nghiệp nặng, điện-điện tử, công cụ y tế, linh kiện xe hơi và hàng không quốc phòng.

Khả năng của chúng tôi, bao phủ các chuyên môn từ phân tích phân tử hữu hạn (FEA), phân tích vô tuyến tính, phân tích động trong kết cấu đến các phân tích chất lỏng (CFD) hay khuôn nhựa phun. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đều có các chứng chỉ về SOLIDWORKS và SOLIDWORKS Simulation do chính hãng Dassault Systemes Solidworks quản lý và cung cấp.

Một số các dịch vụ phân tích mô phỏng mà bạn có thể cần:

-Kiểm tra trước và hiểu các khái niệm thiết kế đang được áp dụng: trong thời gian thiết kế, bạn sẽ cần hiểu và biết trước các cách hoạt động của sản phẩm trong môi trường áp dụng mà không cần phải đầu tư tốn kém vào các quy trình sản xuất mẫu thật. Các lợi ích khác bao gồm khả năng thử nghiệm nhiều khái niệm thiết kế khác nhau trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất, giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí vật liệu.

-Phân tích các vấn đề sản xuất có thể xẩy ra: bạn có thể phân tích các hiệu ứng tải trọng trong các lắp ráp như các tải trọng tĩnh hoặc động, hay các hiệu ứng liên quan đến khuôn khi bạn thiết kế khuôn nhựa.

-Tối ưu hóa thiết kế: bạn có thể muốn tạo ra một sản phẩm tốt hơn, nhẹ và/hay cứng hơn, hoặc cải tiến sức chịu đựng của sản phẩm đã có dưới các lực tải hay môi trường khác nhau. Khi bạn tối ưu hóa được phần thiết kế, bạn sẽ có khả năng rút ngắn được dòng đời thiết kế của các sản phẩm bạn đang làm.

Dịch vụ thiết kế 3D

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua được các rào cản về khả năng, và nguồn lực thiết kế bằng cách hỗ trợ trực tiếp bạn trong các dự án thiết kế đang chạy.

Nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi một số sản phẩm đã có sang 3D hoặc tạo thư viện 3D để cải thiện quy trình nhưng không có đủ nguồn lực để tiến hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong tiến trình triển khai. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những kỹ sư có nhiều kinh nghiệm không chỉ về  thiết kế trên SOLIDWORKS mà còn cả trên các phần mềm thiết kế CAD chuyên dụng hiện có trên thị trường. Về Solidworks, tất cả đều có chứng chỉ chuyên gia và chuyên viên Solidworks do chính hãng cung cấp.

Một số loại dịch vụ các bạn có cần chúng tôi:

-Tạo bản vẽ 3D theo đúng cách làm để đáp ứng các gói thầu, hay quy trình tạo mẫu hay sản xuất hàng loạt.

-Tạo các hình ảnh hay đồ họa hoạt hình hoạt động/lắp ráp/bảo trì của sản phẩm trong môi trường ảo (trước khi sản phẩm có mẫu thật được sản xuất) để hỗ trợ các hồ sơ quảng cáo, tài liệu đào tạo sử dụng hay các bản giới thiệu sản phẩm cho khách hàng nhằm tăng sức thuyết phục và tính cạnh  tranh của sản phẩm.

-Tạo các hình ảnh giống thật chuyên nghiệp của sản phẩm cho các tài liệu bán hàng hoặc quảng cáo từ mô hình 3D. Công nghệ này có thể tạo ra sự đột phá trong việc kinh doanh sản phẩm của bạn.

-Hợp tác trong việc thiết kế sản phẩm mới với các công việc tối ưu hóa khả năng lắp ráp và sản xuất nằm trong quy trình thiết kế sản phẩm chuyên dụng của bạn.