Đội ngũ chúng tôi

Đội Kỹ thuật (thành viên chủ chốt)

  • Nguyễn Thọ Khôi (Msc, CSWE, CSWP-DM, CSWP-Sim): với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế sản phẩm cơ điện, trong đó có 8 năm trong bộ phận nghiên cứu & phát triển của Dassault Systemes ở Pháp, Khôi có một nền tảng kỹ thuật và sự hiểu biết tích lũy từ kinh nghiệm triển khai với các công ty lớn đa quốc gia tiêu biểu như  Airbus, Renault, Volvo, Fiat về các dự án, công việc liên quan đến các giải pháp CAD/CAM/CAE hay PDM/PLM. Sau đó, làm việc trong ngành gia công thiết kế, Khôi đã tham gia vô số các dự án thiết kế sản phẩm ở các vị trí kỹ sư thiết kế, quản lý dự án, quản lý chương trình, lãnh đạo đơn vị cho nhiều loại công việc cho nhiều loại khách hàng từ các công ty toàn cầu với thu nhập hàng tỷ đô-la cho đến các công ty nhỏ ở Việt Nam. Chuyên gia Khôi có thể tìm và triển khai cho bạn các giải pháp hợp lý cho các vấn đề kinh doanh của bạn.
  • Trần Quang Đức (CSWE, CSWP-MD, CSWP-DM): sau khi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, Đức đã làm việc trong mảng thiết kế sản phẩm và quản lý chất lượng trong 10 năm nay. Kỹ sư Đức đã thu thập được những hiểu biết chuyên sâu về các quy trình sản xuất và thiết kế. Cộng với kinh nghiệm trong ngành gia công thiết kế ở các vị trí kỹ sư, chuyên gia, rồi quản lý dự án, Đức có chuyên môn bao trùm từ mảng thiết kế sản phẩm nhựa cho đến sản xuất sản phẩm kim loại tấm, chứ không chỉ duy nhất phần Solidworks.

 

Đội liên hệ khách hàng (thành viên chủ chốt)

  • Nguyễn Thị Thanh Hương: sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, Hương đã làm việc trong môi trường kinh doanh với khách hàng Nhật Bản trong vòng 15 năm qua. Hương có một hiểu biết  sâu sắc về mô hình kinh doanh Nhật Bản, nhất là trong mảng sản xuất “MONOZUKURI”.

 

  • Nguyễn Đình Thuận:  sau khi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, Thuận đã làm việc 10 năm qua trong các công ty thương mại với tư cách nhân viên kinh doanh và hỗ trợ khách hàng. Thuận có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng cũng đảm bảo các quy định đã thỏa thuận với khách hàng.