Hội thảo & Sự kiện

Các thông tin mới nhất về cộng đồng Solidworks trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, các hội thảo kỹ thuật do chính hãng hoặc Innove tổ chức, cũng như các đường dẫn đến những tài liệu học Solidworks bổ ích cho những người sẽ và đang sử dụng Solidworks.