Chứng chỉ SOLIDWORKS

Hệ thống chứng chỉ chính hãng của SOLIDWORKS

SOLIDWORKS là phần mềm CAD duy nhất có một hệ thống chứng chỉ quốc tế bài bản nằm trên một nền tảng công nghệ “Online” tập trung, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc đánh giá khả năng của thí sinh.

Với một cơ sở dữ liệu có hàng ngàn câu hỏi trắc nghiệm, được cập nhật thường xuyên bởi một đội ngũ chuyên gia cấp quốc tế, nội dung các đề thi chứng chỉ được đảm bảo tính độc nhất trong mỗi cuộc thi được tổ chức.

Ngoài ra, với một hệ thống trung tâm khảo thí bao phủ trên toàn cầu, thí sinh có thể đăng ký dễ dàng và nhanh chóng đê trở thành một thành viên của cộng đồng hơn 250,000 người sử dụng Solidworks được chứng nhận.

certified_users

Có 3 mức chứng chỉ tương đương với 3 trình độ thiết kế sản phẩm với Solidworks:

Danh sách chi tiết các loại chứng chỉ của SOLIDWORKS:

STT Module Tên đầy đủ Mô tả Có thể triển khai ở Việt Nam
1. CSWA Solidworks Asociate Chứng chỉ sử dụng Solidworks mức cơ bản
2. CSWP Solidworks Professional Chứng chỉ sử dụng Solidworks mức chuyên sâu
3. CSWPA-Drawing Tools Solidworks Professional Advanced – Drawing Tools Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về các công cụ tạo bản vẽ kỹ thuật
4. CSWA-S Solidworks Associate – Simulation Chứng chỉ cơ bản về Solidworks Simulation
5. CSWP-S Solidworks Professional – Simulation Chứng chỉ nâng cao về Solidworks Simulation
6. CSWPA-Sheetmetal Solidworks Professional Advanced –Sheetmetal Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế kim loại tấm
7. CSWPA-Weldments Solidworks Professional Advanced –Weldments Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế sản phẩm hàn
8. CSWA-Electrical Solidworks Associate –Electrical Chứng chỉ Solidworks cơ bản về thiết kế điện
9. CSWPA-Surfacing Solidworks Professional Advanced –Surfacing Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế sản phẩm có bề mặt
10. CSWPA-Mold Tools Solidworks Professional Advanced –Mold tools Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế sản phẩm khuôn mẫu
11. CSWPA-Plastics Solidworks Professional Advanced –Plastics Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế sản phẩm nhựa
12. CSPWA-Motion Solidworks Professional Advanced – Motion Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về thiết kế chuyển động
13. CSWPA – MBD Solidworks Professional Advanced – MBD Chứng chỉ Solidworks chuyên sâu về MBD
14. CPPA PDM Professional Administrator Chứng chỉ chuyên ngành về quản trị hệ thống PDM
15. CSWE Solidworks Expert Chứng chỉ chuyên gia Solidworks

 

Để có thêm thông tin về các trung tâm khảo thí được hãng công nhận ở Việt Nam hoặc các chương trình đào tạo thi chứng chỉ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.